Almanya Vizesi


almanya-vizesi-akademiyed

Almanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

(90 günden kısa süreli kalışlar için)

1) Vize başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olan pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız.

2) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×3,5 cm ebadında, 2 adet biometrik, çerçevesiz fotoğrafınız (Fotoğrafın arka fonu beyaz ve yüzünüz doğrudan fotoğraf makinesine bakar şekilde, gözler açık, ağız kapalı olmalı, gülümsenmemelidir.)

3) Vize ücreti 60 Euro (konsolosluğa ödenecektir, Euro dışında başka para birimi kabul edilmiyor)

4) Gideceğiniz eğitim kuruluşundan alınmış orjinal kabul mektubu, proforma fatura ve fotokopileri (Akademiyed tarafından getirtilecektir.)

5) Öğrenciliğiniz devam etmiyorsa son diplomanızın fotokopisi

6) Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgeniz ve fotokopisi

7) Almanya’da kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler:
Size ve/veya anne, baba, eş, kardeşe ait;
– Banka cüzdanları veya hesap hareketlerini gösterir banka ekstreleri
– Maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi (Ticaret Odası faaliyet belgesi,
vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)
– Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
– Kira geliri varsa kira kontratı fotokopileri

8) Giderlerin karşılanması ile ilgili olarak:
1.) Masraflarınızı karşılayacak olan kişiden aylık en az 643 Euro değerinde noter tasdikli taahhütname Masraflarınızı karşılayacak olan kişi SSK’lı olarak çalışıyorsa;
SSK İşe giriş bildirgesi aslı ve fotokopisi
Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
İmza sirküleri veya imza beyannamesi aslı ve fotokopisi
İşyerinden çalışma süresi ve görevini belirten yazının aslı ve fotokopisi
Bu evrakların orjinallerini vermeniz mümkün değilse, şirket yetkilisi evrakların fotokopisine imza ve kaşe basmalıdır.

2.) VEYA Almanya’da bloke edilmiş bir banka hesabı (Aylık 643 Euro)

9) Çalışıyorsanız, son 3 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (İşyerinize ait Ticaret Odası faaliyet belgesi,vergi levhası, imza sirküleri, kuruluş gazetesi eklenecektir.)

10) Almanca öğrenmek için herhangi bir dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri gösteren ve seviyenizi açıklayan bir mektup

11) Kendi el yazınızla doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu ve beyanname (Akademiyed uzmanları tarafından doldurulacaktır) 18 yaş altı öğrencilerin vize başvuru formu ve beyannamesi hem öğrenci hem de anne ve baba tarafından imzalanacaktır.

12) Almanya’da kalacağınız sürece geçerli olacak seyahat sigortası ve fotokopisi (Akademiyed tarafından yaptırılabilir) Sigorta firmasının tüm Schengen ülkelerinde (Lichtenstein dahil) şubesi bulunmalıdır.

13) 18 yaşın altındaki öğrenciler için anne ve babadan alınmış, noter onaylı muvaffakatname ve fotokopisi

(90 günden Uzun süreli kalışlar için)

1) En az 1 yıl geçerlilik süresi olan pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız

2) Son 6 ay içinde çekilmiş 3,5×4,5 cm ebadında, 3 adet biometrik fotoğrafınız (Fotoğrafın arka fonu beyaz ve yüzünüz doğrudan fotoğraf makinesine bakar şekilde olmalı. Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde 70 ila 80`ini kapsamalıdır. Gözler açık, ağız kapalı olmalı, gülümsenmemelidir.)

3) Gideceğiniz eğitim kuruluşundan alınmış orjinal kabul mektubu ve proforma fatura (Akademiyed tarafından getirtilecektir.)

4) Öğrenciliğiniz devam etmiyorsa son diplomanızın fotokopisi ve Almanca tercümesi (tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır)

5) Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgeniz ve Almanca tercümesi. Tatil dönemi dışında yurtdışına gidecekseniz okulunuzdan alınmış, eğitiminizden izninizin olduğunu belirten mektup.

6) Almanya’da kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler:
Size ve/veya anne, baba, eş, kardeşe ait;
– Banka cüzdanları veya hesap hareketlerini gösterir banka ekstreleri
– Maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi (Ticaret Odası faaliyet belgesi,
vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
– Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
– Kira geliri varsa kira kontratı fotokopileri

7) Almanca dil öğreniminiz mesleki nedenlerden gerekiyorsa Almanca tercüme edilmiş olarak aşağıdaki evraklar:
*Almanca bilginizin mesleki gelişiminiz için gerekli olduğuna dair işveren yazısı
*Hangi tarihten itibaren, hangi görevle şirkette çalıştığınızı ve aylık ne kadar maaş aldığınızı içeren işveren belgesi

8) Dil eğitimi süresince masraflarınızı karşılayacak kişinin noterden alacağı taahhütname ve Almanca tercümesi (Taahhütname tutarı = 643 Euro x eğitim alınacak ay sayısı) ve taahhüdün yerine getirilebileceğini gösteren belgeler ( Maaş bordrosu, vergi tahsilat kararı, son 6 aya ait banka ekstreleri gibi ) VEYA Almanya’da bloke edilmiş bir banka hesabının açılması. Bir öğrenim yılı için gerekli olan tutar  7.716 Euro (12 x 643 Euro)

9) Çalışıyorsanız, son 3 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (İşyerinize ait Ticaret Odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret gazetesi fotokopileri eklenecektir)

10) Almanca öğrenmek için herhangi bir dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri gösteren ve seviyenizi açıklayan bir mektup

11) Erkek adayların askerlik durumunu gösterir belge (askerlik şubesinden alınacak)

12) Kendi el yazınızla Almanca olarak doldurulacak 2 adet İkamet Müsaadesi vize başvuru formu ve 1 adet beyanname (Akademiyed uzmanları tarafından doldurulacaktır.)

Almanya’da seçtiğiniz okulun eğitim ve meslek hayatınızın hedeflerine uygunluğunu dile getiren ve Almanya sonrası için yaptığınız planları açıklayan, Almanca yazılmış bir Niyet Mektubu