İspanya Vizesi


ispanya-vizesi-akademiyed

İspanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

1) İspanya’da kalacağınız sürece geçerli olacak pasaportunuz

2) Varsa eski pasaportlarınız

3) Pasaportunuzun üzerinde herhangi bir damga, imza, vize yada yazı bulunan sayfaların birer adet fotokopisi

4) Son 3 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın arka fonu beyaz ve yüzünüz doğrudan fotoğraf makinesine bakar şekilde olmalı ve portre fotoğrafın %70’ini kapsamalıdır. Gözler açık, ağız kapalı olmalı, gülümsenmemelidir.

5) Vize ücreti İspanya’daki eğitim kurumundan alınmış kabul mektubu, konaklama adresi ve proforma fatura. (Akademiyed tarafından getirtilecektir)

6) İspanya’daki eğitim kurumuna kurs ve konaklama ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

7) Öğrenciliğiniz devam etmiyorsa son diplomanızın veya çıkış belgenizin fotokopisi

8) Halen öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgenizin aslı. Tatil dönemi dışında yurtdışına gidecekseniz okulunuzdan alınmış, eğitiminizden izninizin olduğunu belirten mektup

9) İspanya’da kalacağınız sürece masraflarınızı karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler:
Size ve/veya anne, baba, eş, kardeşe ait;
– Banka cüzdanlarının aslı ve fotokopisi (en az son üç aylık hesap hareketleri belgelenmelidir)
– Maaş bordroları, işyeri sahibi olanların işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi (Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)
– Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
– Kira geliri varsa kira kontratlarının fotokopisi
10) Masraflarınız başka bir kişi tarafından karşılanacaksa sponsor mektubu ve sponsorun gelir durumu belgeleri

11) Çalışıyorsanız, son 4 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (SSK İşe giriş bildirgeniz, vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri eklenecektir.)

12) İspanyolca öğrenmek için herhangi bir dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri ve seviyenizi açıklayan bir mektup

13) Vize başvuru formu Ayakta ve yatarak bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan seyahat sigortası (Akademiyed tarafından yaptırılabilir)

14) Gidiş dönüş uçak rezervasyonu 18 yaşın altında olup anne, baba ile seyahat etmeyen öğrenciler için anne ve babadan alınmış, noter onaylı muvaffakatname aslı ve fotokopisi

15) Kalış süresi 6 ayı aşmakta ise ilave olarak şu evraklar istenmektedir:

Eğer başvuru sahibi 16 yaşını tamamlamışsa sabıka kaydı. Bu kayıt, başvuru sahibinin son beş yılda oturduğu ülke yada ülkelerin resmi makamlarından alınacak olup İspanyol yargı makamlarınca suç sayılan kayıtlar belirtilmelidir. Sabıka kaydının veriliş tarihi, vize başvurusundan en fazla 3 ay öncesinden daha eski olmamalı ve apostil mühür taşımalıdır. Evrak İspanyolca, İngilizce yada Fransızca dillerinden herhangi birine tercüme ettirilerek Kaymakamlıktan ‘La Hey Apostil Mühürü’ kondurtulmalıdır. Başvuru sırasında bu şekilde hazırlanmış kaydın aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımadığını belgeleyen doktor raporu. Rapor İspanyolca, İngilizce yada Fransızca dillerinden herhangi birinde hazırlanmış değilse, tercüme ettirilerek Kaymakamlıktan ‘La Hey Apostil Mühürü’ kondurtulmalıdır. Başvuru sırasında raporun aslı ve fotokopisi gerekmektedir.